Comprar per Categoria

Declaració d'accessibilitat

Serveis d'Internet Javajan SL, s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://llencerianoelia.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • A causa de l'automatització d'algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un incorrecte nidament d'etiquetes HTML.
  • Hi ha documents en format PDF que no compleixen amb la normativa.
  • Podrien haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada
  • No s'aplica.
 3. Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.
  • Continguts multimèdia en directe.
  • Contingut multimèdia pregravat publicat abans de l'entrada en vigor del Reial Decret.
  • Serveis de mapa en línia.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 23 de febrer de 2023 i es basa en els informes d'accessibilitat web de l'Observatori d'Accessibilitat.

La data de la darrera revisió ha estat el 24 de novembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través del correu electrònic info@javajan.com indicant a l'assumpte el nom de la pàgina.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • S'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
 • Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015.
 • Està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d'escriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280x1024.
 • S'ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d'estil CSS 3 pel disseny.